M. Alander Oy

Maanalaisen ulkoseinän u-arvo - Fuktisol levyllä

Laskettu Suomen rakentamismääräyskokoelman C3 ja C4 mukaan, jotka tulivat voimaan 1.10.2003.

Laskelmassa käytetty Fuktisol- levyllä Tyyppihyväksyntätodistuksen n:o 0389/97 
mukaista lämmönjohtavuusarvoa Lambda n =0,037 W/m K.
Kevytsoraharkot muurattuna (10 mm täydet saumat), lämmönjohtavuusarvo ?n =0,25 W/m K (Suomen rakentamismääräyskokoelman C4 mukaan).

MAANALAINEN ULKOSEINÄRAKENNE:Fuktisol levy

  • soratäyttö
  • suodatinkangas
  • 100 mm Fuktisol- levy (g=19 kg/m3)
  • 290 mm kevytsoraharkkomuuraus, täydet saumat
  • tasoituslaasti/sisäpinta

MAANALAINEN ULKOSEINÄ:

a) 1m:n korkuinen reuna-alue maanpinnassa ulkoseinän lämmönvastus:
R = 0,40 + 0,100/0,037 + 0,290/0,25 + 0,13 = 4,393 m2 K/W
Lämmönläpäisykerroin U = 0,228 W/(m2 K) => U = 0,23

b) Sisempi (alempi) maanalainen ulkoseinä, lämmönvastus:
R = 1,60 + 0,100/0,037 + 0,290/0,25 + 0,13 = 5,593 m2 K/W
Lämmönläpäisykerroin U = 0,179 W/(m2 K) => U = 0,18

< vaadittu 1.10.2003 alkaen, enintään U = 0,25 W/(m2 K)

Lisätietoja Fuktisol- levystä RT-kortista: RT L- 36370

Turku 9.1.2004
Ins. tsto Rainer Oy
RI Rainer Tyynelä