M. Alander Oy

Home- ja kosteusvauriokorjaukset

Ohjeita salaojittavan Fuktisol -lämmöneristeen käyttöön korjausrakentamisessa

KAIVUU

Kaiva perustukset näkyviin ja sijoita kaivuumassat mahdollisimman kauas kaivannon sortumisen välttämiseksi. Tarvittaessa tue kaivanto esim. ponteilla. Ylijäämämassat kannattaa kuormata pois vietäväksi jo auki kaivuu vaiheessa, kaksinkertaisen työn välttämiseksi, sekä pihan korjaustöiden minimoimiseksi.

Aloita kaivuu salaojituksen purkuaukosta, jotta mahdollinen kaivantoon tuleva vesi voi virrata pois, eikä aiheuta kaivannon pohjalle liettymisongelmaa. Kaivanto on syytä kaivaa koneella heti oikeaan korkeuteen, jotta vältytään turhalta raskaalta käsityöltä.

SALAOJITUSRintamamiestalon perustuksen korjaus

Perustuksien alla olevan maan ollessa helposti häiriintyvää, jätetään anturan viereen n. 30 cm penger tai salaojitustasoa ei viedä merkittävästi anturan alapinnan alapuolelle. Normaalitapauksissa salaojaputken taso pyritään saamaan 20-30 cm anturapinnan alapuolelle ja mikäli rakennuksen alla on sepeli- tai sorapatja sijoitetaan salaojitustaso patjan alapintaan. Salaojaputki sijoitetaan seinästä n. 30 cm etäisyydelle ja kaivannon pohja luiskataan ulospäin.

HUOM! Pohjaveden pintaa ei saa laskea liikaa, mikäli rakennus on perustettu puupaaluille tai puuarinalle, jotka säilyvät veden pinnan alapuolella hapettomassa tilassa. Pehmeikkö-alueilla joissa oma tai naapurirakennukset voivat joutua painumis vaaraan. Mikäli riittävää salaojitussyvyyttä ei saavuteta kallion tai edellä mainittujen syiden johdosta ottakaa yhteyttä tekniseen neuvontaan.

SUODATINKANGASSuodatinkankaan asennus

Suodatinkankaan on oltava termisesti sidottua ja vahvuudeltaan vähintään 136 g/m2. Jos kaivannon pohja on liettynyt tai pehmeä asennetaan pohjalle suodatinkangas ja salaojaputken petiksi 5cm:n kerros sepeliä 6-12 mm. Tärkeää on huomioida suodatinkankaaseen tehtävä liikuntasauma, jottei kangas maamassojen painuessa liikkuessaan rikkoudu. Suodatinkangas verhoukseen on syytä jättää rakennukseen päin vähintään 10 cm:n aukko, josta pohjavesi pääsee esteettä salaojaputkeen.

PERUSMUURIN PUHDISTUS

Poista perusmuurin ulkopuolelta pikeys, joka on paksumpi kuin 0,2mm. Työ voidaan suorittaa painepesurilla, jyrsimällä tai hakkaamalla kirveellä, hiekkapuhaltamalla jne. Piki tulisi poistaa ainakin laikuittain vähintään 30 % alueelta anturasta ylöspäin. Jos on mahdollista, että antura imee vettä itseensä on pikeys ja muut kosteuseristeet poistettava kokonaisuudessaan lattiapinnan yläpuolelta n. 50 cm:n korkeudelta. On hyvä tietää, että mitä vähemmän tiiviitä pintoja on höyrysulkuna perustuksien ulkopinnassa, sitä paremmin rakennus kuivuu. Pienet halkeamat perustuksissa voidaan paikata Silikonimassalla ja suuremmat kalkkisementtilaastilla. Halkeamat jotka voivat vaikuttaa rakenteen kantavuuteen on syytä korjata kokeneen suunnittelijan tai rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Lecaharkko seinät slammataan tai rapataan ennen levyn asennusta.

SALAOJAPUTKEN ASENNUS JA YMPÄRYSTÄYTTÖSalaojaputken asennus

Salaojaputkeksi aina halkaisijaltaan vähintään 100mm tuplaseinämäinen putki luokka T 8. Kaivannon pohja tasataan sepelillä tai singelillä 6-12 mm. Tasauskerroksen päälle rakennetaan salaojaputken kaato 0,5 cm/m. Asennetaan salaojaputkisto kaivoineen ja tarkastusputkineen, täytetään sepelillä tai singelillä 6-12 mm riittävän ylös, jotta Fuktisol levystä vesi pääsee salaojaputkistoon. Lopuksi salaojituskerros verhoillaan suodatinkankaalla huolellisesti limittäen n. 30 cm.

FUKTISOL LEVYN MITOITUS

Oikean vahvuisen FUKTISOL levyn määrittämiseksi on otettava huomioon lämmöneristysnormit, salaojitustehon tarve, sekä vallitseva kosteuskuormitus. Normaali tapauksissa 100 mm/19kg/m3 FUKTISOL levy täyttää lämmöneristys vaatimukset (lämmöneristyskyky 0,037). Pystysalaojitukseen vedenpaineen välttämiseksi riittää myös 70 mm levy. Suosittelemme kuitenkin pääsääntöisesti käytettäväksi  lämpimissä perustuksissa vähintään 100 mm vahvuista FUKTISOL levyä. FUKTISOL 100 mm/19kg/m2 levyn lyhytaikaiskuorman kesto on 5,8 tonnia ja pitkä-aikaiskuormitus maksimi kokoon puristumalla on 2,5 tonnia. FUKTISOL 19 kg:n levyä voi normaalisti asentaa 3 m syvyydelle, mikäli kyseeseen tulee syvempi kaivanto on levyä kovennettava. Oikean kovuuden määrittelemiseksi on syytä ottaa yhteyttä tekniseen neuvontaan. Tarvittaessa tehokkaampaa kuivumista suositellaan 200 tai 140 millistä levykerrosta.

KOSTEUSSUOJAUS JA FUKTISOL LEVYN ASENNUS

Levyt asennetaan limittäin siten, että pystysuorat saumat tulevat eri kohtaan. Levyn on kooltaan 75 cm x 100 cm, jotta voit levyjä kääntelemällä välttää turhaa leikkaamista. Mikäli kuitenkin joudut leikkaamaan on leikkuupinnat parempi sijoittaa alaspäin. Betoniseinään levyt kiinnitetään muovisilla levykiinnikkeillä ja Lecaseinään 6 tuuman nauloilla, läpi lyöden. Alimpia levyjä ei yleensä tarvitse kiinnittää, vaan ne pysyvät ympärystäytön sepelikerroksen avulla. 

Ohessa seuraavista tyyppikuvista selviää erilaisten anturarakenteiden eristämistapa. Kätevä tapa varmistaa betoniluiskattavan anturan levyn palasten kiinni pysyminen asennettaessa on käyttää betoniin upotettavia 6 tuuman nauloja, joihin palaset voi keihästää. Muovisen suojalistan kiinnitykseen käytetään muovisia tai haponkestäviä lyöntitulppia, kiinnipysymisen varmistamiseksi maan alla. Rakennuksen kulmissa on syytä käyttää valmiita hitsattuja kulmakappaleita parhaan tiiveyden aikaansaamiseksi. Märälle maapohjalle perustettu perusmuuriKapillaariset maalajit, moreeni, kallio tai muut sellaiset paikat, joissa salaojitustasoa ei saada riittävän syvälle. Huolellinen pikieristeen poisto vähintään 50 cm lattiapinnan yläpuolelle. erityisen märkään tai kapillaariseen maaperään rakennettuun perustukseen vähintään 140 mm eristyskerros, suositellaan 200 mm. Paksumpi eristys takaa aina paremman kuivumistuloksen.

HUOM! Kallio ei saa viettää perustuksia päin. Kallion ja perustuksien väli tiivistetään betonilla ja pikisivelyllä. Alarinteen puolelle porataan kallion rajaan sokkeliin aukkoja, joista rakennuksen alle päässyt vesi pääsee virtaamaan pois. Mikäli rakennuksen takaosaan muodostuu vesitaskuja, voidaan niitä täyttää tai johtaa vesi putkia pitkin rakennuksen ali alarinteeseen. Mikäli rakennuksen ympärillä tarvitaan routasuojausta, asennetaan se tavanomaista alemmaksi, niin lähelle salaojaputkea kuin mahdollista. Mitä kylmempi maa verrattuna seinään, sitä suurempi höyrynpaine ero ja tehokkaampi kuivuminen.

KAIVANNON TÄYTTÖ

Levyn, suodatinkankaan ja suojalistan asennuksen jälkeen voit suorittaa kaivannon täytön alkuperäisillä kaivuumassoilla tai hienojakoisella maalla.
Liikennealueilla täyttöä suoritettaessa on käytettävä painumattomia maalajeja ja huolehdittava riittävästä tiivistyksestä.
Ylin täyttökerros 30 cm rakennetaan tiiveistä maalajeista ja luiskataan ulospäin 1:50 kolmen metrin matkalla. Suojalista jää maan alle 30-40 mm. 
Levyä vasten ei saa asentaa yli 100 mm halkaisijaltaan kiviä tai jäätynyttä maata, levyn rikkoutumisen välttämiseksi.

PERUSMUURIIN LIITTYVÄT MUURITPerusmuuri

Rappujen, autotallien, sisäänajoluiskien muurit, jotka liittyvät varsinaiseen rakennukseeen ja usein imevät kosteutta perusmuuriin. On eristettävä vähintään 1 metrin päähän ja suojattava suojalistalla. Samoin on meneteltävä mikäli vain osa seinästä eristetään.

MAANVARAISLATTIATMaanvaraislattiat

Maa kaivetaan pois 25-50 mm:n vahvuudelta FUKTISOL levyn alta. Tasauskerroksena käytetään sepeliä tai singeliä 6-12 mm, maan ollessa pehmeää käytetään kerroksen alla suodatinkangasta.

Normaali eristevahvuus on 100 mm lattian alla, mutta lämmitetyissä lattioissa kannattaa käyttää140-200 mm kerrosta. FUKTISOL levyn päälle asennetaan suodatinkangas ja perusmuuria vasten muovikalvo lattialaatan väliin. Pohjavesipinnan alapuolella on levyn alapuolelta johdettava vesi pois putkistolla tai pumppaamalla.

Artikkeleita homeongelmista