M. Alander Oy

Ruuviperustuksen asennusohjeet

Maahan kierrettävän ruuviperustuksenkiitollisimpia asennuspaikkoja ovat routivat savi- ja hietamaat sekä hiekkamaat. Perustuksen voikiertää myös raekooltaan 0-40 mm:n soraan. Kun alalaippa kierretään routarajan alle, on perustussellaisenaan roudankestävä. Omakotitaloissa ja suuremmissa kesämökeissä ovat maaperätutkimukset japohjasuunnittelijan asiantuntemus tarpeen.

Esivalmistelut

Ennen asennusta tulee selvittääasennuspaikalla maassa olevien vesi-, viemäri-, puhelin-, ja sähköjohtojen sijainnit.

Työn aloitus

Työ aloitetaan lyömällä kangella noinpuoli metriä syvä reikä asennuskohtaan isompien kivien tai kallion toteamiseksi. Mikälikiviesteitä löytyy, on niiden poistamiseksi ryhdyttävä erikoistoimiin. Perustettaessa laajempaarakennuskokonaisuutta tai jos maan laatu ei ole tiedossa, on jokaisen perustuksen reikä lyötävä ennen kuinensimmäistä perustusta aletaan kiertää.

Perustuksen kiertäminen käsin

Ruuviperustuksen voi kiertää maahanesim. kangen avulla. Kanki työnnetään perustuksen päässä oleviin (halk. 24 mm) reikiin. Päästä suoraankulmaan käännetty kangen pää helpottaa

Perustuksen kiertäminen koneella

Ruuviperustuksen koneellinen kiertotapahtuu polttomoottorikäyttöisellä kiertokairalla tai esimerkiksi autonosturin / kaivinkoneen puominhydrauliikkaan asennetulla kiertomoottorilla. Tarkempia tietoja asennuksia suorittavistaurakoitsijoista ja kiertomoottoreista voi tiedustella M.Alanderilta. Huom. kiertomomentti on maksimissaan 2000Nm!

Asennussyvyys

Rakennusluvan alaisissa kohteissa onperustuksen alalaippa kierrettävä routarajan alle tai noudatettava rakennusviranomaisten ohjeita.

Perustusten jatkaminen

Ruuviperustusta voidaan jatkaajatkoholkin avulla. Jatkoholkin ruuvit kierretään perustuksen päässä oleviin reikiin, jolloin ruuvin kantajää putken pinnan tasoon. Perustusta voidaan jatkaa myös hitsaamalla.

Muuta huomioitavaa

Mikäli pohjavesi on lähempänä kuin yksimetri maanpinnasta, on suositeltavaa täyttää perustus joustobetonilla, uretaanivaahdolla tai soralla. Tämä siksi, että jäätynyt vesi saattaa tietyissä olosuhteissa halkaista putken. Yli neljä metriäpitkien perustusten täyttö betonilla on myös suositeltavaa. Ruuviperustusta ei ilmanerityistoimenpiteitä voida kiertää louhokseen, raekooltaan yli 50 mm:n soraan eikä savimoreeniin. Perustuksenporaaminen koneellisesti onnistuu hyvin jäätyneeseen kivettömään maahan. Käytettäessä useampaa perustusta, nevaaitetaan samaan korkeuteen myötäpäivään kiristämällä (ei vastapäivään löysäämällä).

Pohjaveden pinnan alapuolella ja vesistön pohjassa upotussyvyyden on oltava kovassa ja keskikovassa maalajissa vähintään 2 metriä ja pehmeässä maalajissa 3-3,5 metriä.