M. Alander Oy

Malander betonitalot EPS-muottivaluharkoilla vastaan kilpailijat

Vastaan Siporex

 • merkittävästi parempi lämmöneristyskyky U-arvo 0.18-0.12
 • ei ime laisinkaan kosteutta, paras rappausalusta
 • voi rapata heti
 • rappauslaastin kulutus pienempi
 • saumaton valettu rakenne
 • kestää maanpainetta, eikä tarvitse tukevia väliseiniä
 • hinnaltaan halvempi, ei lavaveloituksia, halvat rahdit
 • nostokoneita ei tarvita, merkittävä kustannussäästö
 • ohuempi seinärakenne
 • sähkö- ja putki roilotus siistiä, nopeaa ja kevyttä
 • ainoastaan kaksi rakennusosaa, ei kalliita erikoisosia
 • voidaan käyttää tavanomaisia kiinnikkeitä
 • rakenteeseen ei synny halkeamia
 • ei tarvetta lisä eristää
 • millintarkasti suorat seinät
 • läpiviennit seiniin ilman piikkausta nopeasti
 • pitkät jännevälit paaluperustuksissa jopa 5 m
 • ei erillistä paaluanturaa
 • helppo kiinnittää lujaan betoniin
 • merkittävästi kevyemmät telineet riittävät
 • rakenteellisesti 14 cm teräsbetonikerroksella vahvempi
 • maanpinnan alapuolista osaa ei tarvitse pinnoittaa
 • ei kuljeta kylmää
 • ei minkäänlaista kylmäsiltaa
 • mahdollisuus tehdä matalaenergiatalo, lisäkustannuksitta
 • helppo ja kevyt työstää erilaisia muotoja
 • terästetty kauttaaltaan kantava runko
 • nopeampi rakentaa, pienemmillä kuluilla

Vastaan Kevytsoraharkko

 • parempi lämmöneristyskyky
 • ei ime laisinkaan kosteutta
 • rappauslaastin kulutus merkittävästi pienempi
 • saumaton valettu ilmatiivis rakenne
 • moninkertainen maanpaineen kesto, ei tukevia väliseiniä
 • hinnaltaan halvempi, ei lavaveloituksia, halvat rahdit
 • ei nostokoneiden tarvetta, raskaat työt betonipumpulla
 • ohuempi seinärakenne, paremmalla lämmöneristyksellä
 • roilotus kuumalankaleikkurilla, nopeaa ja pölytöntä
 • ainoastaan kaksi rakennusosaa, avo- ja päätyharkko
 • voidaan käyttää tavanomaisia betonikiinnikkeitä
 • rakenteeseen ei koskaan halkeamia näkyviin
 • läpiviennit helposti, ilman piikkausta
 • pitkät jännevälit palkeissa, ei erikoisosia
 • ei erillistä kallista paaluanturaa perustuksissa
 • kiinnitys helppoa betoniin ilman lahoavia puutukia
 • kylmäsillaton rakenne, pieni huolimattoman työn riski
 • eristetty ulkokuori ja sisäkuori
 • monenlaiset myös pyöreät muodot mahdollisia
 • ei ilmavuotoja
 • maan alapuolista osaa ei tarvitse pinnoittaa
 • mittatarkempi rakenne ja suoremmat seinät
 • merkittävästi kevyemmät telineet riittävät
 • harkkokuvio ei näy läpi rappauksen
 • kestävämpi ja lujempi teräsbetonirakenne
 • ei kylmää keräävää ulkokuorta
 • läpiviennit kevyemmin pölyttämättä
 • terästetty kauttaaltaan kantava runko
 • ei tarvetta ruostumattoman teräksen käyttöön
 • ohuempi seinärakenne paremmalla eristyskyvyllä

Vastaan valettavat harkot esim. Lammin kivi

 • vahvempi rakenne 14cm betonia vähemmällä teräksellä
 • valettaessa ei holvausvaaraa
 • isompi valuaukko helpompi valaa 14 cm
 • parempi valupaineen kesto
 • 3 metrin kertavalukorkeus
 • valaminen mahdollista myös talvella
 • ei tarvita kalliita nostokoneita
 • merkittävästi kevyemmät telineet riittävät
 • helpompi ja kevyempi työstää
 • paljon nopeampi rakentaa, halvemmat työkustannukset
 • sähkö- ja putkityöt nopeammin roilottamalla
 • läpiviennit kevyemmin pölyttämättä ja piikkaamatta
 • ei kylmää keräävää ulkokuorta, eikä kuumaa keräävää sisäkuorta
 • tasaisempi ja jäätymätön rappausalusta
 • nopeampi betonin kuivuminen
 • kylmäsillaton rakenne
 • ei halkeamia
 • helpompi muotoilla esimerkiksi erkkereitä
 • ohuempi seinärakenne, paremmalla eristyskyvyllä
 • inhimillinen selkää säästävä rakennustyö
 • hinnaltaan halvempi, ei lavaveloitus, halvemmat rahdit
 • ainoastaan kaksi rakenneosaa, ei erikoispalkkeja
 • ei ime lainkaan kosteutta
 • perustuksissa pidemmät jännevälit, vähemmän paaluja
 • ei erillistä massiivista paaluanturaa
 • puolet kevyempi rakenne mahdollisuus merkittävästi halvempiin perustuksiin

Ruotsalaiset ym. kilpailevat EPS-harkot

 • 3 metrin kertavalukorkeus, huomattava kustannussäästö
 • mittaviivasto 5 cm:n välein, nopeuttaa rakentamista
 • merkittävästi vahvempi rakenne 14 cm valuaukko
 • vähemmän teräksen tarvetta, parempi maanpaineen kesto
 • 25 cm korkea, vähemmän saumoja
 • pääty ja pieliharkot, kylmäsillattomat ikkunanpielet
 • ei ikkunanpielten laudoitustarvetta
 • ei lahoavia puuosia ikkunanpielissä, eikä täten ikkunanpielien halkeamia
 • suorat seinät, merkittävästi pienempi laastin kulutus
 • tukevampi nappulakiinnitys ja liimaus
 • M. Alander Oy:n kosteustekniset tuotteet ja osaaminen
 • halvemmat rahdit, omalla kalustolla
 • kokeneimmat suunnittelijat Suomessa
 • M. Alander Oy, laajempi yhteistyöverkosto, rappaus ym.
 • perustuksissa pidemmät jännevälit ja vahvemmat palkit
 • läpiviennit helpommin ilman piikkausta tai kylmäsiltaa
 • paremmat U-arvot, ei säästetty Eps raaka-aineessa
 • ylivoimainen kosteustekninen toimivuus, maan alla
 • sisäpuolen vesiputket paremmin eristettyinä muotissa
 • Nappulakiinnitys suoremmat seinät ja helpompi rakentaa
 • 200 mm väliseinäharkko, joka mahdollista niveltää nappulakiinnityksellä runkoon
 • Suomalainen Styrocemin itsestään sammuva raaka-aine
 • olemassa myös anturamuotti solupolystyreenistä
 • 100 mm lisäeristyksellä u-arvo 0.12 Passiivitalo

Yksinkertaisesti Malander on ylivoimainen !
Passiivi tai matalaenergiarakennus