M. Alander Oy

EPS muottivaluharkon rappausohjeet

ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS / Uudistuotanto

EPS-valuharkkotalon rappaus

Eristepinnan käsittely :

EPS-pinta hiotaan karkealla hiomapaperilla kauttaaltaan, jotta saadaan varmistettua
laastien tarttuvuus ja mahdollinen likainen, päivettynyt pinta ssadaan poistettua.
Myös mahdolliset hammastukset hiotaan.
Mikäli eristepinnassa on rakoja, ne tilkitään eristemateriaalilla tai esim. uretaanivaahdolla.
Järjestelmään hyväksyttyjä uretaanivaahtoja ovat alsecco Fuelschaum sekä Hilti.

Ikkunaliittymät :

Ikkunan/ oven karmin ja smyygin liittymät tehdään esim. apulistalla.
Apulista leikataan sopivan pituiseksi ja teipin suojapaperi irroitetaan. Apulista painetaan tiiviisti ja
suoraan karmiin. Apulista toimii smyygin laastityötä tehdessä ohjurina. Apulista myös antaa
rappaukselle elämisvaran ja liittymästä saadaan siisti ilman kittauksia. Ikkunan suojamuovi
painetaan kiinni apulistan ulospäin olevaan teippipintaan. Kun rappaustyö on valmis, suoja-
muovit poistetaan ja ns. ylimääräinen osa apulistaa ”nipsautetaan” pois.

Sokkelirajaus :

Mikäli halutaan selkeä raja julkisivu- ja sokkelipinnoitteen rajakohtaan, käytetään alseccon
sokkelilistaa ohutrappaukselle. Lista asennetaan vaakasuoraan verkotuslaastin avulla.

Kulmien ja aukkojen vahvistukset :

Ennen varsinaista koko pinnan yliverkotusta asennetaan ns. kulmien jänniteverkot 45 asteen
kulmaan aukkojen kulmiin. Jänniteverkot leikataan lasikuituverkko 32:sta tai käytetään valmiita
alseccon kulmapaloja. Verkot asennetaan verkotuslaastin avulla. Vahvikkeen koko n. 250 x 300 mm.

Ulkokulmat ja smyygit vahvistetaan esim. alumiinisella tai muovisella kulmalistalla, jossa on valmiina verkkokaista, joka limittyy julkisivuverkon kanssa. Sisäkulmissa paras lopputulos saadaan käyttämällä panssarikulmaa.

Verkotus :

Ennen verkotusta tarkastetaan, että eristyskerros on tasainen ja tiivis. Hiontapöly poistetaan.
Verkotuslaasti Armatop MP ( Armatop A tai Armatop L ) sekoitetaan ohjeen mukaan.
Verkotuslaasti A:lla saadaan kerralla tehtyä paksumpia täyttöjä kuin Armatop MP:llä ja
Armatop A on erittäin käytännöllinen esim. smyygitäytöissä. Armatop L on erityisesti
EPS-alustalle sopiva, kevyt, kermanvaalea verkotuslaasti, jolla myös saadaan paksumpia
täyttöjä. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään + 3 astetta.
Esim. smyygitäytöt ja pohjan oikaisut voidaan tehdä myös Unterputz W pohjalaastilla.

Verkotuslaasti levitetään ruiskulla tai liipillä tasaiseksi kerrokseksi ( n. 3-5 mm ) ja
kammataan auki hammaslastalla ; hammaskoko 10x10 mm. Lasikuituverkko 32 painetaan
märkään laastiin niin, että verkko peittyy kauttaaltaan, pinta tasoitetaan. Verkon tulee kuitenkin
sijaita laastikerroksen ylimmässä kolmanneksessa. Paksummissa täytöissä ( > 5 mm verkon tulee
sijaita laastikerroksen puolessavälissä ). Verkko voidaan laittaa vaaka- tai pystysuoraan.

Verkkojen limityksen sivu- ja pystysuunnassa on oltava väh. 100 mm ja verkon on tultava
sokkelilistan reunaan saakka niin, että liika verkko leikataan märkänä pois.
Kuivalla ja kuumalla ilmalla verkotuslaastipinta tulee kostuttaa kuivumisaikana kutistumis-
halkeamien välttämiseksi.

Pohjustus :

Verkotuslaastin kuivuttua vähintään 24 h ( huomioitava ilman kosteus ja lämpötila ), voidaan
tehdä pohjustus.Verkotuslaastikerros käydään läpi ja mahdolliset ´karvit´ hiotaan.
Pohjusteena käytetään pinnoituslaastin mukaista primeria. ( Mineraalisille, silikaatti- ja keino-
hartsilaasteille Haftgrund P ja silikonihartsilaasteille Haftgrund Sc )
Primeri voidaan sävyttää pintalaastin sävyyn. Primeri levitetään kertaalleen telalla, siveltimellä tai ruiskulla huolellisesti ja peittävästi.

Primerin käyttö tasaa pohjan kosteusolosuhteita, parantaa pintalaastin tarttuvuutta ja vähentää pintalaastin menekkiä.

Pinnoitus :

Primerin kuivuttua ( n. 24 h ), tehdään pinnoitus.

Pintalaastiksi voidaan valita esim. mineraalinen, silikaatti-, keinohartsipohjainen tai silikonihartsipohjainen tuote. Raekoot ja erilaiset hiertotavat / ruiskutus antavat laajan mahdollisuuden erilaisille pintastruktuureille. Lämpörappausjärjestelmään voidaan myös yhdistää keraamisia laattoja, klinkkereitä tai tiilijäljitelmälaattoja.

Pintalaasti voidaan levittää käsin hiertäen tai ruiskulla.

Valittaessa mineraalinen pintalaasti, esim. Alsilite tai Traufelputz MP suosittelemme tasoitta-
vaa ylimaalausta Egalisierungsfarbe –maalilla.

Keinohartsi- ja silikonihartsipinnoitteet ovat levä- ja homesuojattuja, kestävät mineraalisia
laasteja paremmin mekaanista rasitusta ja niistä saadaan vahvempia sävyjä.
Nämä pinnoitteet ovat myös valmista purkkitavaraa, jolloin pinnoituksesta saadaan erittäin
tasalaatuinen. Myös näiden laastien työstäminen on helpompaa.
Työsaumojen välttämiseksi tulee yhtenäiset alueet työstää märkää märälle – periaatteella.
Pinnoitustyöhön tulee varata riittävä määrä työntekijöitä, jotta yhtenäiset pinnat voidaan tehdä
ilman taukoja. Kiinteitä telineitä käytettäessä on huomioitava, että telineet ovat riittävästi irti
seinästä, jotta pinnoitus saadaan tehtyä mahdollisimman tasalaatuiseksi myös telinetasojen
kohdalla.

Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Korkeissa lämpötiloissa ja kovalla tuulella pinnoitus tulee suojata liian nopealta kuivumiselta.

 

Narmapinnoitus Oy
Paattistentie 947
21330 Paattinen
040- 7646648 / 040-7646649
fax 02- 2500860
www.alsecco.net